T Ü R K E L E K
Välkomna

V g identifera först Komponenten / Instrumentet härnedan

Sedan klicka pa ELEKTRONISKA KOMPONENTER resp. TEST & MÄT

Du avancerar intuitivt igenom sayten för att na lätt varon Du är efter pa

TÜRKELEK strävar för att fa astadkomma behovet Ditt

Tacksamma för varje minut Du vidgar oss

ELEKTRONISKA KOMPONENTER
TEST&MÄT
A K T I V A
Kvalitets OSCILLOSKOP
IC ,Transistor,Diod,SCR,EffektModul,Opto
RF, µvaag FREKVENSRÄKNARE
PASSIVA
RF , µvaag EFFEKTMÄTARE
R , C , MagnetiskaDelar
ARBITRÄR VAAGFORMSGENERATOR
Elektromekaniska
MULTIMETER
Relä,Qvars,Summer,Sensor,Säkring,Strömställare,Kontaktdon
TAANG MULTIMETER o EFFEKTMÄTARE
RF , µvaag
FASLAASNANDE FÖRSTÄRKARE
Transistor
DISTRIBUTIONSFÖRSTÄRKARE
Dämpare,Kopplare,DC-Block
NÄT ENERGI ANALYSATOR
Kontaktdon,KoaksKabel
DC AGGREGAT + BOP
Opto
HF B / H ANALYSATOR
LED,Display,Kopplare,OptoSwitch
KALIBRATIONSANLÄGNINGAR
L A G E R
Komponenter HELA KÄLLA Instrumentation
Ankara Istanbul
TÜRKELEK
TÜRKELEK
Ankara
Istanbul
+90312 418 9483
+90212 243 1268, 243 4046
+90312 417 5529 =Fax
+90212 252 0721 = Fax
market@turkelek.com
komponent@turkelek.com
drbg@turkelek.com
cihaz@turkelek.com
turkelek@googlemail.com
ilhanburan@turkelek.com ilhanburan@aim.com
türkelek.com , turkelek.com