ELEKTRONISKA KOMPONENTER

001-249 AKTIVA

250- 324 PASSIVA

325-690 Elektromekaniska

325-690

Elektromekaniska

Komponenter

329
Transducer Telefon Piezoringer * Summer
337
Kvars
340
Kvars Oscillator
470
Relä
Kort
471
Reed
472
Effekt
473
SolideState
475
Kontaktor
480
Kontaktdon Kort
483
Kontaktdon D
500
Kontaktdon RF , µvag * BNC,N,SMA,...
502
Kontaktdon Adaptare RF , µvag

BNC-BNC , BNC-N , SMA-N , ....

503
Avbrytare RF , µvag * Elektromekaniska
505
Mixer , PIN Diode Avbrytare RF
506
Last / Avslutning RF * Koax
507
Direktiv Kopplare , Effekt Delare

Cirkulator , Detektor , DC-Block

RF
508
Impedans Transformator

50-75 , 75-50 ohm

0.5 MHz - 1 GHz
509
Kabel RF * Koax,HalvRigid,Förlustsnal
602
Strömställare Vridströmställare
605
Mikroströmställare
607
DIP
609
Tactile
612
Koderade Vrid- , Hjul-Strömställare
620
Snabba SÄKRING FuseLink
625
Dämpare RF , µvag * Koax * FEST
626
Kalibrerad Dämpar-Sats N , 18 GHz
628
Dämpare RF * VARIABLE
630
Varvmängdgivare * DIAL Mekanisk
632
Sockel IC
640
Kylelement
690
Tryckare Tryck Mekanismus