ELEKTRONISKA KOMPONENTE

001-249 AKTIVA

250-324 PASSIVA

325-690 Elektromekaniska

050-099

DIGITALA Kretsar

Bipolär
054
54 / 74
057
74 LS
Funktionell
058
74 F
059
74 S * 26 S * 27 S
062
80 * 85 * 29...
NSC * AMD
CMOS
075
4000 , 4500 , 4700
Funktionell
077
74 C , 74 AC , 80 C , 88 C
CMOS Snabbt
080
HC / HCT
Funktionell
DIGITAL * SPECIELL FUNKTION
090
DIGITAL* SPECIELL FUNKTION